Dostępny jest wolumin 35 AMTM


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych z dnia 18.12.2015 r. oraz na podstawie §14 ust.1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13.07.2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2014 r. poz 1126 ), Archives of Mechanical Technology and Automation uzyskało 7 pkt.


UWAGA!

W roku 2015 czasopismo zmieniło nazwę na Archives of Mechanical  Technology and Materials i zostało przekształcone z kwartalnika w rocznik.

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do woluminu 36 AMTM.

 

Informujemy, że od stycznia 2013 roku autorzy nie ponoszą kosztów związanych z publikacją prac.

Artykuły publikowane są tylko w języku angielskim.